“De duistere kant van de Verlichting”.

De Verlichting heeft ons veel goeds gebracht, maar er kleven donkere schaduwkanten aan. Het zicht op de objectieve waarheid is verduisterd. Een herbronning om de Europese Traditie, op met name Augustinus en Thomas van Aquino is op zijn plaats. Bij hen komen Geloof en Rede samen. De Moderniteit (uitvloeisel van de Verlichting) leidt tot absurde consequenties. De genderideologie en de Woke-beweging zijn er uitvloeisels van. De denkwijze is totaal veranderd zonder dat er argumenten aangevoerd worden. Hoe komt dat?

Via onderstaande link komt u op de site van de St. Nicolaas Academie. Hier treft u de podcast van Mgr. Rob Mutsaerts aan.

Herodes

Aan vormelingen wordt de vraag gesteld: Verzaak je aan de Satan, zijn werk en verleiding? Dat is de vraag die voorafgaat aan de geloofsbelijdenis. De vraag kan ook anders geformuleerd worden: “Zult u zich verzetten tegen de bekoring van zonde en onrecht, zodat het kwaad zich niet van u meester maakt?” In de paasnacht hernieuwen de gelovigen hun doopbeloften en beantwoorden deze vraag met een volmondig ‘Ja’. Ik vraag me af wat Joe Biden zou antwoorden op deze vraag. Ik vermoed dat hij zou antwoorden: bedoelt u privé of politiek?

Ik begrijp dat president Biden een praktiserend katholiek is. Verder is hij diplomatiek, beleefd en heel correct. Maar ik constateer ook dat zijn eerste presidentiële handelingen financiële ondersteuning van Planned Parenthood betekenen, dat hij de beruchte uitspraak van het Hooggerechtshof (Wade v. Roe) die abortus legitimeerde inmiddels in wetgeving heeft omgezet en dan ook nog eens zijn handtekening plaats onder een decreet die het mogelijk maakt dat biologische jongens (zijn er ook ander soorten jongens?) meedoen met meisjessporten. Dan ben je echt ver afgedwaald van de scheppingsleer van de RK Kerk. Biden verklaarde dat kinderen geen angst zouden moeten hebben om geweerd te worden bij toiletten en kleedlokalen”. Dat meisjes doodsbang zijn voor zo’n jongen die met hen gaat meespelen en meedoudchen is kennelijk niet van belang.

Donald Trump is een megalomane lompe egomaniak. Maar hij heeft wel alles in het werk gesteld om het ongeboren leven te beschermen. Ik ken zijn motieven niet, maar in alles toonde hij zich onverkort pro-life. Hij zei ook onomwonden dat het geslacht bepaald wordt zoals je biologisch ter wereld bent gekomen. De aardige Joe Biden faciliteert onverkort het doden van kinderen in de moederschoot, steunt actief de genderideologie en staat pal achter het globalisme van fantast Klaus Schwaab.

De Bijbel heeft hier een woord voor: hypocriet. Dit is een van oorsprong Grieks woord dat zoveel betekent als ‘toneelspeler’. Jezus had het niet zo begrepen op de toneelspelers van zijn tijd.  Het voorwenden van geloof, gevoelens, moraal of deugden zonder daar volledig achter te staan of de daaraan verbonden normen en waarden zelf in praktijk te brengen, heb ik altijd als heel erg sneu ervaren.  Renee de Haan heeft daar ooit een aardig liedje over geschreven: “Vuile huichelaar, pak jij je koffer maar”. In mijn studententijd zongen wij dat graag als iemand iets zei waar hij niks van meende.


Vraag 1: bij wie is een kind in de moederschoot het beste af? Bij Trump of bij Biden. Het is een retorische vraag.

Vraag 2 dan maar. Bij wie was Victor het best af geweest? Victor (niet zijn echte naam) was 15 jaar toen hij zich een jaar geleden van het leven beroofde. Ik kende hem redelijk goed. Een goeie jongen, wel heel erg onzeker. Hij meende dat hij wellicht in een verkeerd lichaam zat. Hij werd door een gendercoach (ja, die bestaan) sterk aangemoedigd zich om te laten bouwen. Dat zou moedig zijn en ook gewaardeerd worden door zijn omgeving. Er zijn veel gesprekken met hem en ook zijn ouders gevoerd. Hij zou er ook een stuk zelfverzekerder van worden. Uiteindelijk heeft hij het gedaan. Daarna had hij te kampen met zware depressies. Hij voelde zich verminkt en geheel identiteitsloos. Op een gegeven moment kon hij het leven niet meer aan en benam zich van het leven. Zijn ouders hebben nooit meer iets van de gendermaffia” zoals zij dat noemen gehoord. Niemand heeft ook maar enig medeleven betoond. Het paste kennelijk niet in hun straatje, of beter gezegd in hun zieke ideologie. Bij Trump was een jongen een jongen. Ook de RK Kerk gaat uit van objectieve waarheid. Bij Biden heeft het relativisme toegeslagen. Als je tegen de natuur ingaat wreekt zich dat. Altijd. Extra nadeel van de identiteitspolitiek is dat in naam van tolerantie de vrijheid om zeep geholpen wordt. Je mag gewoon geen andere mening hebben, want die is per definitie racistisch.

Vraag 3. De Kerk heeft altijd het subsidiariteitsbeginsel gehanteerd: wat je in kleine kring (gezin, dorp, buurt, voetbalclub, provincie) kunt regelen, moet je niet overlaten aan grotere structuren. Trump moest niets hebben van het globalisme van Klaus Schwaab. Biden omarmt Nieuwe Wereldorde.

Deze week heb ik alle vertrouwen in Biden verloren. In de Senaat werd het wetsvoorstel besproken dat voorschrijft dat baby’s die te vroeg, maar gezond en wel ter wereld zijn gekomen, altijd de juiste medische behandeling moeten krijgen, ook na een ‘mislukte abortus’. Op twee na stemde de volledige Democratische Partij tegen. Een kind dat gezond ter wereld is gekomen mag men zonder voedsel toe te dienen en zonder medische behandeling laten liggen tot het sterft. Van abortus - afbreken van een zwangerschap - is na de geboorte uiteraard geen sprake meer. Biden stemt in met deze kindermoord. Herodes regeert kennelijk nog steeds. In Amerika is bepaald geen nieuwe lente aangebroken.

Smurfenlied op zwarte lijst

Ouders vertellen mij dat hun kinderen met verassende verhalen thuis komen van school. Zo zit er in de klas van Victor (groep 8) een jongen die een meisje is. Dat meisje - of is het nou een jongen? - heeft twee vaders die aanvankelijk een vader en een moeder waren. Een van die vaders is overigens niet homo maar lesbisch. Victor snapt er ook niks van, maar de juffrouw op school zei dat dit heel normaal is. En dat meisje ziet er gewoon nog steeds uit als een jongen. Dat merkte Victor bij het douchen na de gym. Maar als de school weer opengaat, gaat hij/zij met de meisjes meegymen en douchen. De meisjes zien er met spanning naar uit. Inmiddels heb ik begrepen dat de juffrouw kan vertellen wat ze wil, maar dat jongens en ook de meisjes van de klas dit allemaal heel raar vinden. Gelukkig hebben kinderen op die leeftijd nog een natuurlijk aanvoelingsvermogen.

Bij volwassenen ligt dat anders. Die waaien met alle postmoderne winden mee. Zo is er in Amerika een feministische professor verbonden aan de University of California Riverside. Haar naam is Jane Ward. Zij doceert Sexuality and Gender en is auteur van The Tragedy of Heterosexuality. Jane Ward is geen spreekbuis van een of andere activistische freakgroep. Zij is bestuurslid van een gerenommeerde faculteit van een door de belastingbetalers gefinancierde universiteit. Kortom, laten we proberen even niet te gniffelen. Zij staat zelfs aan de basis van een uitspraak van het Hooggerechtshof (15 juni 2020, Bostock v. Clayton County) die ontslag o.g.v. genderverandering verbiedt, en van Joe Biden’s executive order om dit maar meteen in wetgeving vast te leggen (op dezelfde dag dat Joe Biden de zaak Roe v. Wade ook maar meteen tot wetgeving omtoverde en daarmee het doden van kinderen in de moederschoot tot een normale medische legale ingreep bestempelde).

Deze mevrouw Ward verkondigt een buitengewoon innovatieve theorie. Ik citeer: “Ik denk dat op een of andere manier de pandemie de tragedie van heteroseksualiteit onthuld heeft. Zonder de pandemie zouden de mensen er waarschijnlijk geen aandacht aan besteed hebben”. Ward, naar eigen zeggen lesbisch, heeft jaren onderzoek verricht naar “de geschiedenis van heteroseksualiteit en de gevolgen daarvan”. Heteroseksualiteit is volgens haar zo ongeveer de oorzaak van alle ellende in de wereld. Ze heeft medelijden met hetero-mannen die in een macho-hokje worden gestopt die hen leert dat ze vrouwen nodig hebben, maar hen vooral moeten onderdrukken. O o o, als we maar eens beseften dat de gedachte dat er slechts twee geslachten zijn - man en vrouw - volstrekt verouderd is, dan zou de wereldvrede een stuk dichterbij brengen. Degene die dat stereotype binair geslacht nog steeds verdedigen moeten zwaar gestraft worden. (Dat gebeurt inmiddels ook. Ontslag is nog wel de geringste strafsanctie). Hier zit het grote probleem: elk normaal mens die op grond van zijn christelijk geloof of op grond van zijn gezonde verstand blijft volhouden dat er maar twee soorten zijn, zal last krijgen van deze gedachtenpolitie.

Mevrouw Wade - ik weet niet zeker of ik haar nog als ‘mevrouw’ mag aanspreken - heeft de oorzaak ontdekt van alle conflicten, depressies en opwarming van de aarde: heteroseksualiteit is de oorzaak van al het wereldleed. Overbevolking, slavernij, kinderarbeid, pijnlijke bevallingen, transfobie, islamofobie, KAN (Kinderen van Andere Mensen die je irriteren op lange vliegtuigvluchten), het kastensysteem (niet dat van Ikea, maar van India), genitale mutilatie, smerige treintoiletten, getto’s, maffia, patriarchaten, me too, de invasie van de Barbaren, Mongolen en Russen, Brexit, Trump en Biden, genocides her en der, voetbalhooligans, Formule 1, Facebook, Spam en het Smurfenlied, het zou er allemaal niet geweest zijn als seksuele reproductie niet eeuwenlang de boventoon gevoerd had. Dat verdraaide christendom ook met zijn scheppingsleer.

Maar nu zijn we er eindelijk achter dat het prokaryoten zijn die aan het begin van alles staan, en niet een schepper met een idee. (Wat prokaryoten zijn moet u zelf maar even googelen). Hadden we dat eerder geweten, dan was deze ellende ons natuurlijk allemaal bespaard gebleven en zouden we op een planeet wonen die geen weet heeft van onderdrukking, ongelijkheid en  “autocratische nuclei die hun ondemocratische visie opdringen aan prokaryoten waarin de celkern ontbreekt”. Mevrouw Ward kan het u allemaal uitleggen. Zonder onderdrukkende witte mannen zouden we al die tijd in een soort Tuin van Eden wonen. Proto-feministische non-binaire organismen zouden in vrede coëxisteren. Seksuele uitbuiting zou niet bestaan, evenmin non-consensuele bevruchting van zeehondjes, en harems zouden een onbekend fenomeen zijn. En aangezien elke cel wordt afgesplitst van eenzelfde vorige cel zou er ultieme gelijkheid zijn. Bacteriën (wezenlijk in het prokaryotenverhaal van professor Ward die toch echt een vol salaris geniet op kosten van de belastingbetaler met deze nonsens) organiseren nu eenmaal geen goelags of concentratiekampen, en Archaea (bel even uw biologieleraar) werpen geen bommen op argeloze burgers (en gelukkig schrijven ze ook geen boeken zoals van professor Ward).

Je vraagt je af wanneer deze onzin een keer ophoudt. En het gaat maar door. Al op de allereerste dag van zijn ambtstermijn tekende Joe Biden een decreet die het biologische jongens (zijn er ook ander soorten jongens?) mogelijk maakt om met meisjessporten mee te doen. Biden verklaarde dat “kinderen geen angst zouden moeten hebben om geweerd te worden bij toiletten en kleedlokalen”. Dit alles onder het mom van gelijke behandeling. Volgens mij worden de rechten van vrouwens en meisjes hier een flinke slag toegebracht, maar daar wordt niet over gerept. En Biden herhaalt het nog maar eens: “ elke door de overheid gefinancierde school - dat is zo ongeveer elke middelbare school (RM) - moet biologische jongens die zichzelf als meisje identificeren, toestaan met een meisjesteam mee te spelen”.

Ondertussen heeft deze dwaasheid ook toegeslagen bij online-Videoplatform Disney. Klassiekers als Aristocats en Peter Pan zijn op de zwarte lijst gezet. Ze zouden racistisch zijn. Men denkt erover  om er een waarschuwing aan toe te voegen “dat deze films achterhaalde  en/of negatieve beeldvorming van personen en culturen bevatten”. Peter Pan zou karikaturale beeldvorming van indianen bevatten. En de Aristicats spreken met Aziatische accenten, wat kennelijk stigmatiserend is. Overigens, dat een ‘zwarte lijst’ op zich ook racistisch is, heeft men kennelijk niet in de gaten.

En dan hebben we nog de universiteit van York (UK) die de bekende beeltenissen van de drie aapjes (ik zie niks, ik hoor niks en ik zeg niks) van haar website heeft gehaald. Ook dat zou racistisch zijn. Voor wie of wat wist men eigenlijk niet, maar “het zou kunnen zijn dat iemand zich er door beledigd kan voelen”.

Wanneer houdt deze onzin een keer op? Waar is dat jongetje dat roept dat de keizer helemaal geen kleren aanheeft, maar in zijn blootje rondloopt? Wat is er gebeurd dat tot deze massale hersenverweking heeft geleid. Waarom vinden wij het goed dat onze kinderen thuiskomen met deze onzin. Want onzin is het! 

Dear uncle Joe.

De Kerk van Christus is niet gegroeid door verovering, maar door aanvaarding. Jezus gebruikt een herkenbaar voorbeeld uit de natuur om ons deze prachtige waarheid te vertellen. Het mosterdzaadje valt in de aarde en dan gebeurt er iets wonderlijks. Een paar centimeter onder het aardoppervlak wordt nieuw leven verwelkomd, bewaakt en uiteindelijk gebaard. Als het zaadje eenmaal in de aarde gevallen is, kan niemand er meer iets aan doen. De boer met al zijn studies en ervaring kan niets anders doen dan wachten. Hij gaat rusten en vertrouwt erop dat de schepping zijn werk doet. Natuurlijk, de boer weet waar en hoe hij moet zaaien, hoe hij de grond tevoren heeft moeten bewerken, maar hoe het leven vervolgens tot stand komt, dat is hem onbekend. Het is een mysterie, zoals elk leven dat is.  Is een baby in de moederschoot geen mysterie? Wat kan een vrouw anders doen dan het verwelkomen en gedurende de negen maanden die de natuur haar voorschrijft bewaren. Wie kan er zich op beroemen een kind ter wereld te brengen? Alleen een dwaas! De echtparen die worstelen en rouwen over onbegrepen onvruchtbaarheid weten dit maar al te goed.

Met verbijstering keek ik eind december naar een juichende menigte vrouwen in Argentinie, dolgelukkig als zij waren dat zij nu het recht hebben hun eigen kind in hun eigen moederschoot te doden. Nee, zo werd het niet gezegd. Ze hadden het over "seksuele en reproductieve rechten", over "vrouwenrechten".

In Polen meende onlangs de regering het ongeboren kind te moeten beschermen. Daar zag je vervolgens een woedende menigte vrouwen op straat die eisten dat zij zelf mochten bepalen of zij hun kind in leven wilden houden. Nee, ook daar noemden ze het anders: ze eisten hun recht op om baas te zijn in eigen buik.

Nu gun ik het een ieder om dwaze rechten op te eisen voor zichzelf. Als je graag jezelf wilt verminken - je laat bijvoorbeeld gezonde geslachtsorganen verwijderen - nou ja, ga je gang. Spijt volgt vanzelf. Dat is namelijk altijd zo als je tegen de natuur ingaat. Maar als het gaat om andermans leven, dan wordt het een andere kwestie. Ik kan geen enkele reden bedenken die mij het recht geeft over andermans leven te beslissen. Baas in eigen buik? Ik heb het over het baasje dat zich daar in de buik bevindt. Dat is iemand anders.

Het is veelzeggend dat we nooit beelden mogen vertonen hoe een abortus eigenlijk uitgevoerd wordt. Het is te gruwelijk voor woorden, maar ik zeg het toch maar even. Van een levende baby worden een voor een armpjes en beentjes van de romp gerukt. En het hoofdje. Soms 'mislukt' een abortus en komt het kind als geheel - en levend - ter wereld. Dan is er een probleem. Doorgaans wordt het kind dan alsnog gedood. Dat wil zeggen, men laat het kind onverzorgd liggen totdat het dood gaat. Er is al eens een kind uit de medische afvalbak gehaald door een verpleegster. Het jongetje leefde nog.  Ze heeft het kind maar mee naar huis  genomen. Het kind is gezond en wel opgegroeid. Die verpleegster heeft zich nooit meer in de kliniek laten zien. Het ziekenhuis betichtte haar van diefstal. Van afval. Ja, hoe blind kun je zijn.

Je ziet wel eens beelden die misstanden in een abattoir onthullen. Zoals bijvoorbeeld in Tielt (Belgie). Volgens de berichten werden de varkens "geschopt, geslagen en aan hun oren getrokken". We zijn blij met dergelijke onthullingen, zodat er iets aan    gedaan kan worden. Het slachthuis is kort daarna gesloten. Het laat zich raden waarom abortusvoorstanders woedend zijn als er beelden van een abortus naar buiten komen. Het is te gruwelijk voor woorden. Is het niet vreemd dat men rechten opeist die een praktijk moeten rechtvaardigen die het daglicht niet verdragen. Mgr. de Jong stuurde eens plastic beeldjes van een foetus op ware grootte naar kamerleden. Uiteraard kon dat op verontwaardiging rekenen. Maar waarom eigenlijk. Zo ziet een kindje er nu eenmaal uit na twaalf weken. Zou het probleem zijn dat het verdacht veel op een kind leek, in plaats van op een klompje cellen?

President Biden schijnt een fatsoenlijk man te zijn. Zo komt hij inderdaad over. Maar wat heb ik daaraan als een van zijn allereerste presidentiele daden is het legaal verruimen van deze slachtpartijen. Natuurlijk gebruikte hij er heel andere woorden voor: "To support women's and girls' sexual and reproductive health and rights in the United States, as well as globally". Bob Dylan had weer eens gelijk: The enemy I see Sears the cloak of decency” (Slow Train Coming).

Dear uncle Joe, next time, before signing anything concerning unborn children, take a look at footage showing what is going on and show that you really are a decent man.

+Rob Mutsaerts

 

 

Word wakker, respectabele Laudato Si-fans

Toen onze kardinaal Eijk, die ik ongelooflijk hoog heb, de Paus voor het eerst beschuldigde van ernstige dwalingen, en daarna mgr. Mutsaers hem ronduit ketternoemde, suste ik mezelf nog met: dat zal allemaal wel meevallen, dit is spitsvondige theologische haarkloverij, letterlijk over theologische voetnoten. Zijn compassie met vluchtelingen (Lampadusa) is hartverwarmend, laat de Paus de vensters maar wijd openzetten...

Een paar jaar later ben ik erop teruggekomen. Eijk en Mutsaers hebben gewoon gelijk. Ik kan precies aanwijzen wanneer bij mij de knop om ging: toen de Paus op beschamende wijze de grote gezinnen wegzette door te zeggen dat ze kinderen fokken als konijnen.

Klein dingetje, maar BAM! weg basisvertrouwen. En dan pas ga je lezen. Zo werkt het blijkbaar. Dat lezen blijkt dan overigens allesbehalve makkelijk. Van de vier dingen die paus Franciscus zegt zijn er namelijk drie prachtig, en in overeenstemming met de leer van de kerk (mijnkerk, die van PVI, JPII en BXVI) en één daarmee in strijd. En dan komt het kwalijkste van al: de grote verwarring die daardoor ontstaat, houdt Franciscus in stand.

Franciscus leert dat er geen fundamenteel maar een gradueel onderscheid is in de morele zwaarte tussen abortus en sociale ethische kwesties. Abortus zou een wetenschappelijk probleem zijn en geen religieus probleem5). Hoe anders dan Moeder Teresa en JP-II ons leerden! Dit is gewoon in strijd met de kern van Evangelium Vitae, het geestelijk testament van JP-II, en met Veritatis Splendor, waarin abortus een intrinsiek kwaad genoemd wordt.

En dan de kleine signalen: hij heeft ingegrepen in de Pauselijke Academie voor het leven, geesteskind van JP-II en Jerome Lejeune, de statuten herschreven, ecologietoegevoegd. Er volgen onbegrijpelijke benoemingen, zoals van prof Nigel Biggar die uitgesproken pro-abortus is. Hij geeft pauselijke onderscheidingeni aan abortus-propagandisten zoals aborteur en politica Emma Boninio en onze eigen Liliane Ploumen, de oprichtster van She Decides Abortion Rights.) Naast alle mooie en radicale zaken die hij ook tegen abortus heeft gezegd (de 3 van de 4), blijft dit hangen.

In Laudato Si komt werkelijk álle onrecht langs, behalve de bescherming van het ongeboren kind. En die keer dat het dan wordt genoemd, staat het er relativistisch, geheel in strijd met de absolute opvatting uit Veritatis splendor: 'Daar alles in relatie staat, is de verdediging van de natuur evenmin verenigbaar met de rechtvaardiging van abortus'. Veritatis Splendor leert ons nu juist dat abortus een intrinsiek kwaad is, onafhankelijk van omstandigheden en motieven. Ecologische schade berokkenen is dat fundamenteel niet, onder omstandigheden kan dat gewoon gerechtvaardigd zijn.

En in Fratelli Tutti wordt alleen gedwongen abortus na misbruik genoemd, de 99% vrijwillige abortussen zijn niet de moeite van het noemen waard, terwijl het toch om 60 miljoen fratellivan ons zijn, die in de moederschoot, in 95% van de gevallen op sociale indicatie, worden gedood.

Zijn promotie van het coronavaccin – ook die waarvoor de cellijnen van geaborteerde kinderen gebruikt zijn - past precies in dit rijtje. Waar het Vaticaan katholieken met gewetensbezwaren eerder nog steunde (mits geen schoonalternatief is, mits om zwaarwegende redenen, mits met kenbaar gemaakt gewetensbezwaar kan het geoorloofd zijn) laat paus Franciscus die in de kou staan: het ís ethisch, het moet, niet vaccineren getuigt van suicidale ontkenning”.

En dan, over zijn motto fratelli tutti: wij zijn niet allen broeders. Ja, in Adam, via de natuur. Het was Christus die ons het 'Mijn Vader en uw vader' gaf en ons zo letterlijk verbroederde, dus via de bovennatuur, door het geloof. 'Allen broeders' hier en nu, in dit leven, is een idee van de Franse Revolutie.

Bij de onrechten "mensenhandel, orgaanhandel, seksuele exploitatie, slavernij, prostitutie, drugshandel, wapenhandel, terrorisme, georganiseerde misdaad”, wordt in Fratelli Tutti niet alleen abortus niet genoemd. Ook geen halt aan de cultuur van de dood(Evangelium Vitae), geen afkeuring van de gender- en homo-ideologie, geen pleidooi voor het gezin als kleinste broederschapscel. Dat alles maakt het een totale politiekcorrecte horizontalistische boodschap die volkomen a-profetisch is. Groen Links die Laudati Si-roadshows houdt: stemt het niet tot nadenken welke medestanders we kregen?

De vraag is of de broederschapsgedachte van Franciscus überhaupt strookt met de katholieke leer (pro multis is niet voor allen). Het RK geloof is niet uitsluitend verbindend, nooit geweest; het was altijd ook scheidend. Paus Franciscus predikt hier alverzoening. Hij propageert liefde zonder oordeel, offer of rechtvaardigheid, en dus zonder waarheid. Amoris Laetitia 297: Niemand kan voor eeuwig worden veroordeeld, dat is in strijd met de logica van het Evangelie. Ik zeg niet dat me makkelijk valt om het tegendeel te beweren (wie ben ik), maar het lijkt mij gewoon in strijd met de Leer van alle eeuwen en precies dat wat de wereld nu wil horen. De theologen mogen daar maar iets over zeggen.

Paus Franciscus heeft in de film van Jevgeni Afinejevski gepleit voor samenlevingscontracten en recht op gezinsvorming voor homofiele personen. "Niets nieuws", was de boodschap, daar pleitte hij als bisschop in Argentinië vroeger ook al voor.

Dan denk je: zou het? nou, dat gaat dan wel verduidelijkt worden...

Het duurde even, maar het Vaticaan bevestigde: hij pleitte alleen voor juridische waarborgen voor standvastige relaties tussen partners van hetzelfde geslacht. En tegelijkertijd: met zijn uitspraak over de erkenning van relaties van partners van hetzelfde geslacht niet de bedoeling heeft gehad om de kerkelijke leer over homoseksualiteit te veranderen. De uitspraken van de paus slaan uitsluitend op de burgerlijke registratie van partnerschappen tussen personen van hetzelfde geslacht.” Dat deze twee zinnen schaamteloos met elkaar in strijd zijn, werd verder niet toegelicht. En de gelovigen blijven weer in verwarring achter. Nog geheel los van het ethische (en theologische) vraagstuk rondom homoseksualiteit, is dit de eerste keer in de geschiedenis is dat überhaupt seksualiteit buiten het huwelijk wordt gelegitimeerd, dáárover geeft Franciscus dan weer wel duidelijkheid.

Franciscus heeft moeder Aarde meermaals benoemd als een entiteit waartegen je kunt zondigen. Welnu, tegen je naaste, een mens kun je zondigen, dat is een moreel subject. Een dier of boom is dat niet. Het milieu verpesten en dierenmishandeling is onder omstandigheden wel zondig (Franciscus wil het begrip ecologische zonde introduceren), maar: je zondigt niet tegen het dier of tegen de aarde, maar tegen je eigen menselijke waardigheid (en vroeger bij dierenmishandeling: tegen de mannelijke eer), tegen je naaste die ervan afhankelijk is en zo tegen de Schepper.

En dan die gruwelijke Pachamama-kwestie. Pachamama is gewoon Gaia, Moeder Aarde, een afgod. Nog steeds offeren Bolivianen en Brazilianen grote hoeveelheden gedroogde lamafoetussen aan haar (heel internet staat er vol meei, op enorme schaal worden lamas geaborteerd voor al deze pachamama-offerrituelen). Pachamama is een naakte zwangere vrouw die als Moeder Aarde wordt vereerd. Franciscus heeft het beeld binnengehaald in de Sint Pieter, noemde haarbij haar naam, heeft ervoor gebeden en het gezegend. Volgens mij bestaat daar maar één woord voor: afgoderij. Nota bene het pauselijk hoofdaltaar werd ontwijd door het plaatsen van de Pachamamaschaal met aarde (dat hoort bij die verering) op het altaar in de Sint Pieter. Zou het misschien kunnen zijn dat dit een gruwel is voor God? De eerste keer in de geschiedenis van de kerk, een afgodsbeeld op het altaar van Christus in de kerk van Petrus, een ten hemel schreiende blasfemie? Kan dat?

En nee, het gaat hier niet om het inculturaliseren zoals bij de missionarissen. Het gaat hier niet om aansluiting zoeken bij hun context (zoals Paulus op de Areopagus) met de missionaire intentie tot ombuigen. Nee, het gaat hier om het bewust en actief importeren van verre, van niets minder dan afgoderij op de meest sacrale plek die de Rooms-katholieke kerk überhaupt kent. Weloverwogen het gewijde Altaar bij het Graf van Petrus zelf verontreinigen. Volgens mij kan je dit nauwelijks overschatten. Het gaat ook niet om een of ander obscuur cultureel bijgebruik, het gaat hier om de Gaiaverering zelve. Dat is niet onschuldig of een nevenverschijnsel, het is precies het gif dat nu in de verlichteecologisch geïnspireerde Christelijke wereld nu overspoelt. (En nee, ik ben geen klimaatscepticus).

En hoe herdenken we dit vervolgens? Er wordt door het Vaticaan een 10 euro muntstuk geslagen (je kunt het kopen) met daarop een zwangere vrouw met in haar buik .......: planeet Aarde! Daar waar de H. Maagd behoort te staan; daar waar het zo bedreigde ongeboren kind moet worden afgebeeld, vereren we de Planeet.

Word wakker, respectabele Laudato Si-fans! Word wakker, jullie, die van de vier teksten van Franciscus alleen die drie mooie tot je neemt, Word wakker, jullie die de totale verwarring niet deert, liefst in slaap gesust blijft met de pil van de consensus, in de illusie van een geloof zonder scherpe kanten, een van de waarheid geamputeerd broederschapsconcept, van liefde zonder offer, zonder oordeel, zonder lijden. Word wakker, jullie die je verheugt dat Groen Links je na al die misbruik-ellende opeens ziet staan. Wakker, waarom? Omdat je nu eenmaal geen steun/bemoediging behoeft van broers als je gesuikerde liefde wilt brengen, maar des te meer als je zoutend zout wilt brengen, dán heb je steun, bemoediging nodig, van wakkere broers.

Héél voorzichtigjes heb ik wat mensen gesproken, meestal was dat nav de boude uitspraken van Mgr. Mutsaers. En elke keer weer was de reactie op de man, nooit op de bal. Niet verbindend, te schismatiek, gearriveerd, te polemisch, te Lefebvre, te orthodox, tridentijns, etc. Ik nodig echt uit tot reageren op de inhoud: want wáár, o waar vlieg ik uit de bocht? Wat zei de paus eigenlijk heel anders? Waar baseer ik me op dubieuze bron? Als ik zaken verkeerd zie, is dit immers niet niks en word ik graag door mijn omgeving gecorrigeerd. Daarom verspreid ik dit ook alleen binnen een kleine kring van intimi en hang niets aan de grote klok.

Maar als ik het scherp zie, moeten we leven met een dwalende Paus die de onoprechtheid en de verwarring viert”. Terwijl het Petrusambt nu juist draait om het ongeschonden doorgeven van het geloofsgoed, schendt Franciscus dit. Nee, dat maakt hem niet minder paus, of Heilige Vader. Zijn ambt blijft heilig, hij spreekt als persoon, niet als H. Leergezag. Thomas More legde daarvan getuigenis af, die gaf zijn leven ondanks de slappe, zwalkende paus van zijn tijd. Of die trouwens ook dwalende was, weet ik niet, moet ik nog eens nalezen.

La Salette, Fatima, Leo XIII en JPII. Jaar in jaar uit hoorden we samen dit soort - toen nog totaal onbegrijpelijke - profetische woorden tot vervelens toe aan. En nu doet zich iets voor waarbij je zegt van joh, dit zou toch niet ... , en je bent een hinderlijke traditionalist dat je erover begint.

Maar dan Kardinaal Eijk. Wat zou hem in hemelsnaam hebben bewogen toen hij in een interview de volgende zo heftige uitlatingen deed?: als ik zie hoe de opvolger van Petrus faalt in het doorgeven van het geloof, ontkom ik niet te denken aan 675 Katholieke Catechismus: <Voorafgaand aan de komst van Christus moet de Kerk een laatste beproeving doorstaan die het geloof van talrijke gelovigen zal doen wankelen. De vervolging waarmee haar pelgrimstocht op aarde vergezeld gaat, zal het "mysterie van de ongerechtigheid" onthullen in de vorm van een godsdienstig bedrog dat de mensen een schijnoplossing biedt voor hun problemen. De prijs die zij daarvoor betalen is dat zij afvallen van de waarheid>”.

Kardinaal Eijk en mgr. Mutsaers, ik dank jullie heel hartelijk voor het zetten van de wekker!

 

Een bezorgde vader van een kinderrijk katholiek gezin