Krankzinnig

2021 was een krankzinnig jaar. Als de meerderheid de normaliteit verlaat wordt abnormaliteit het nieuwe normaal. Zo werden feministen door trans-ideologen uitgescholden omdat zij vinden dat er ruimte moet zijn voor feministische standpunten. Harry Potter-auteur J.K.Rowling is zo’n feministe van wie de boeken op diverse universiteiten werden verbrand. Let wel, op universiteiten, centra van vrije geesten. Professor Kathleen Stock, filosofie-docent op de universiteit van Sussex, werd gedwongen ontslag te nemen. Wat was haar misdrijf? Ze had het gewaagd in haar laatste boek de stelling te verdedigen dat er aantoonbaar genetische en biologische verschillen zijn tussen de geslachten. En dan hadden we nog de transvrouwen die wedstrijden gingen zwemmen en hardlopen. Waren ze als man nobody’s in de atletiekwereld, nu wonnen ze glansrijk. Als ze over de finish komen is het overigens opvallend stil in de stadions. Iedereen beseft dat het niet klopt, maar niemand durft wat te zeggen. Ze protesteren door opvallend te zwijgen. En oh ja, de echte vrouwen gingen maar thuis douchen. Met zo’n vent erbij voel je je toch niet op je gemak.

2021 was ook het jaar van de dwaze cancelcultuur. Ook de zichzelf serieus nemende krant the New York Times gaat hier in mee. De stichtingsdatum van de Verenigde Staten van Amerika is niet meer 4 juli 1776 - de datum van de onafhankelijkheidsverklaring, Independence Day - maar het jaar 1619 toen de eerste schepen aan de kust van Virginia aankwamen met aan boord Afrikaanse slaven. Inmiddels heeft Peter Boghossi, een zwaargewicht op filosofiegebied - zijn terugtreden aan de universiteit van Portland aangekondigd: “Men leert studenten niet meer te denken; ze krijgen alleen nog maar ideologie├źn voorgeschoteld. De meesten durven niet meer te zeggen wat ze denken”.

Maar het kan altijd nog gekker. Het Olney Theatre Center van Washington gaat het publiek trakteren op een woke-versie van The Beauty and the Beast. De titelrol van Belle wordt vertolkt door een zwarte lesbische vrouw met fors overgewicht. Je denkt naar een onschuldig Disney-product te gaan en dan beland je in poltitiek correct horrortheater.

Maar van de berichten uit Rome word ik ook niet vrolijk. Het Vaticaan had een merkwaardig kerstgeschenk voor ons in petto. De antwoorden van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst op de vragen over de praktische interpretatie van het motu proprio "Traditionis custodes" verharden het front tussen het Vaticaan en de traditionalisten. Een nauwelijks verholen ongeduld om eindelijk een streep te zetten onder het onderwerp van de "oude mis" spreekt uit de hele stijl van de tekst. De uiterst agressieve tekst is niet alleen een breuk met de voorgenomen "hervorming van de hervorming" van paus Benedictus XVI, maar ook een pastorale faux pas. De ‘paus van barmhartigheid’ toont weinig erbarmen voor hen die de Traditionele Latijnse Mis omarmen.  Het verlies aan vertrouwen treft niet alleen de traditionalisten zelf, maar vergroot ook de onzekerheid van de gelovigen. Als wat gisteren werd aanbevolen vandaag niet meer van toepassing is, is niets meer zeker.

Wat dit betekent voor bijvoorbeeld de Petrusbroederschap is onduidelijk. De merkwaardige consequentie van het pauselijk dwangbevel is dat de met Rome verbonden gemeenschappen die de oude mis opdragen, niet langer het sacrament van de biecht zouden mogen toedienen, maar de gelovigen kunnen het wel op geldige wijze ontvangen van de Piusbroederschap. Hetzelfde geldt voor het sacrament van het huwelijk. En waarom moet men expliciet de documenten van Vaticanum II onderschrijven wil men in uitzonderingsgevallen nog de oude mis mogen celebreren? Van degenen die de Novus Ordo celebreren - ik ben zo iemand- wordt toch ook niet gevraagd of zij het concilie van Trente willen aanvaarden. Of is alles van voor Vaticanum II geschrapt? Als het Vaticaan een keuring verplicht voor de celebranten van de oude mis, zou deze eerlijkheidshalve ook verplicht moeten worden voor freelance-celebranten van de nieuwe mis die allemaal hun eigen gang gaan.

Kortom, dat belooft nog wat voor het komende jaar. Mijn devies is: gewoon katholiek blijven. Wij gaan uit van de natuurwet, van een scheppingsorde, van gezond verstand.

Zalig Nieuwjaar!

 

+Rob Mutsaerts