ALTERNATIEF WK FILOSOFIE QATAR: DUITSLAND - FRANKRIJK

We zitten in de 89e minuut van de kwart-finale van het WK. Het staat nog altijd 0-1 door een doelpunt gescoord uit een penalty in de 10e minuut van de wedstrijd nadat Schopenhauer op smerige wijze Rousseau had neergehaald in het strafschopgebied. Sindsdien is er eigenlijk niet veel meer gebeurd. De Duitse verdedigers schuiven elkaar eindeloos risicoloos de bal toe. De Fransen vinden het prima. Ze drinken wijn en voeren gesprekken over literatuur.

Maar wacht eens even, daar komt Jean Paul Sartre! Hij pakt de bal in zijn handen, rent naar de goal, onderwijl ‘ultieme vrijheid, radicale vrijheid’ schreeuwend. En hij gooit de bal in de goal! Wat doet de scheidsrechter?

De Fransen bepleiten een geldig doelpunt.

Sartre: “De handelingsvrijheid van het individu overstijgt alle regels”.

Derrida: “Om te beginnen, de regel is nooit 100% duidelijk geweest. Niemand kan precies aangeven wat een ‘handsbal’ nu eigenlijk is”.

Foucault: “De regels van het spel zijn onderdrukkend. We zouden op zijn minst 2 punten moeten krijgen voor Sartre’s briljante kritiek op de machtsstructuur van de scheidsrechtersregels”.

Maar nee, de scheidsrechter wil er niets van weten en geeft Sartre een rode kaart. Duitsland ruikt nu zijn kans. Maar het ziet er weinig rooskleurig uit. De Duitsers liggen verslagen op het veld. Het lijkt wel of Camus hen overtuigd heeft dat voetbal ten diepste een absurd spel is, en dat het niet uitmaakt of je wint of verliest.

Maar dan staat aanvoerder Nietzsche op. Hij probeert zijn ploeggenoten ervan te overtuigen dat zij hun eigen betekenis kunnen creëren door wilskracht. Maar dat helpt niet echt, want je kunt niet weten of het scoren van een doelpunt waarde heeft voor de betekenis die ze eraan geven.

Dan staat Marx plotseling op. Hij lijkt een idee te hebben: “Meine gute, Hegel, weet je dan niet dat de enige taak van de filosoof is om het spel te interpreteren; het is zijn taak om de score te veranderen!

Marx neemt de bal mee, passt naar Nietzsche, die de bal terugkaatst naar Marx, die met een briljante omhaal tegen de onderkant van de lat schiet. De bal wordt op de lijn gestopt door keeper Braudillard. Of was de bal over de lijn?! Drama in blessuretijd! Doellijntechnologie moet helderheid verschaffen. Geen goal! De Fransen staan nog altijd met 0-1 voor.

Nu gaan de Duitsers hun zaak bepleiten.

Kant: “Luister eens scheids, het is duidelijk dat de bal in de fenomenale wereld niet over de lijn was, maar je kunt onmogelijk weten of het een goal was in de noumenale wereld!

Heidegger: “Deze technologie kun je niet vertrouwen. Het dient alleen maar om je te vervreemden van het zijnde. Wat zeggen jouw eigen ogen je?”

Hegel: “Dit is een klassiek geval: we hebben een these, geen doelpunt, en een antithese, wel een doelpunt. Daaruit volgt de synthese. Je moet ons een half doelpunt geven”.

In spanning wachten beide partijen de beslissing van scheidsrechter Confucius af.

GEEN GOAL!! Vervolgens fluit hij de wedstrijd af. De Duitsers zijn zwaar  ontmoedigd. Marx is niet geslaagd in zijn poging de wedstrijd in zijn voordeel te doen kantelen. En de Fransen? Nou ja, die drinken nog steeds wijn…..

De teloorgang van het Westen en de toekomst van de Kerk

Gastbijdrage Dwight Longenecker pr.

Terwijl het drama van "de synode van de synodaliteit" zich ontvouwt, ben ik net klaar met het herlezen van Chesterton's Everlasting Man. Het laatste hoofdstuk over de eeuwige opstanding van de Kerk is een fantastische must read voor onze tijd. Chesterton wijst erop hoe ze in de tweeduizendjarige geschiedenis van de Kerk keer op keer van binnenuit is verzwakt door ketterij, afvalligheid, immoraliteit en corruptie, en van buitenaf is aangevallen door vervolging, revolutie en afwijkende meningen.

Elke keer, schijnbaar uit het niets en voorbij alle verbeelding van degenen die haar overlijdensbericht al hadden geschreven, herrijst de katholieke Kerk, als een Phoenix uit de as.

In de tweede eeuw ondermijnden het gnosticisme en het manicheïsme het geloof met een dualistisch wereldbeeld dat leerde dat de materiële wereld slecht was en de geestelijke superieur. Uiteindelijk zegevierde de orthodoxie.

De Ariaanse controverse in de vierde eeuw was een beweging die de Heer Jezus Christus ongoddelijk maakte - en dit is belangrijk - niet schaamteloos, maar dubbelzinnig. De Arianen waren de intellectuelen, de elite, de gevestigde christenen. Ze hadden de keizer aan hun kant en pochten op de meerderheid van de bisschoppen in hun kamp. De wereld kreunde om zichzelf Ariaans te vinden, maar het Arianisme - die lauwe, laffe religie van de antichrist werd uiteindelijk verslagen en de orthodoxie kwam weer op. Het volbloedige, geestvervulde christendom kon niet worden verslagen.

De ketterij van de Albigenzen was een opgewarmde versie van het gnosticisme. Heiliger dan de gelovigen die op een normale manier wilden leven, probeerden ze het celibaat en extreem vasten af ​​te dwingen terwijl ze seksuele losbandigheid toestonden omdat voor hen het lichamelijke inferieur was. Albigenzen stierven uit. De orthodoxie keerde terug.

Het renaissance-humanisme en het protestantisme (beïnvloed door het nominalisme) kwamen op en het leek erop dat het katholicisme voorbij was. De contrareformatie schoot vooruit in een ongelooflijke golf van hernieuwd geloof en toewijding en missionaire inspanning in de Nieuwe Wereld.

Het verlichte rationalisme en het liberalisme van de achttiende eeuw brachten het bloedvergieten en de vervolging van de Franse Revolutie met zich mee. De religieuze heroplevingen van het methodisme, het Engelse evangelicalisme en de Tractarian-beweging, samen met de heropleving van het katholicisme in Frankrijk, zorgden ervoor dat de slinger terugzwaaide.

Waar zijn we nu? We worden geconfronteerd met wat ik de teloorgang van het westen noem, of het zou ook de woestenij van het westen kunnen worden genoemd. De katholieke Kerk in Europa, het Verenigd Koninkrijk en de gevestigde Kerk in de VS zijn gevallen voor het Arianisme van onze tijd, ook wel "moralistisch, therapeutisch deïsme" genoemd. Alle kenmerken van het oude Arianisme zijn aanwezig. De ketters gebruiken opzettelijk dubbelzinnige taal om hun ideeën te verdoezelen, om dogma's af te zwakken en de Kerk te 'moderniseren'. De huidige Arianen zeggen niet dat de Heer Jezus alleen maar een mens is, maar ze willen zijn Kerk laten functioneren op basis van puur menselijke motivaties, intenties en gimmickachtige plannen. Net als hun tegenhangers uit de vierde eeuw zijn ze lid van de Kerk en het maatschappelijk establishment. Ze zitten op hun cathedra, dragen rode kardinaalshoeden, bezetten theologische leerstoelen, zetelen in pauselijke commissies, Vaticaanse dicasteries en religieus-oecumenische denktanks. Ze netwerken met globalisten, adviseurs voor bevolkingsbeheersing en willen niet-katholieken en niet-christenen betrekken bij hun plannen voor een Nieuwe Wereldorde.

De hele onderneming loopt op niets uit. Niks. Het is een papieren tijger - een menselijke gimmick zonder de inspiratie van de Heilige Geest en het zal ineenstorten. Ik ben oud genoeg om te hebben gezien dat dezelfde plannen van de mens voor de Kerk eerder werden bedacht. Ze hebben allemaal uitgebreide PR-campagnes gehad, trendy logo's, veel stockfoto's van gelukkige mensen die naar de kerk gaan, en het valt allemaal tegen. Ik herinner me dat er een 'decennium van evangelisatie' was waarin het kerkbezoek kelderde, en door de jaren heen waren er talloze onmemorabele campagnes voor dit of dat goede doel.

Ze storten in elkaar - zoals deze synode van synodaliteit zal vallen - omdat het van bovenaf wordt opgelegd door mensen die (ironisch genoeg) zeggen tegen het klerikalisme te zijn. Het zal allemaal in het water vallen omdat de mensen er zelf niet in geloven, er niets om geven en er (voor wie nog op let) doorheen kunnen kijken. De katholieken die ik zie, degenen die het hardst voor het geloof werken, zijn gewone mensen in de kerkbanken die druk bezig zijn met de pro-life-zaak, werken in de Vincent de Paul-voedselverstrekking, lesgeven op de katholieke school, thuisonderwijs geven aan hun kinderen, thuisgroepen vormen, studiegroepen en gebedsgroepen. Zij vormen de hoeksteen van de Kerk. Ze zijn trouw, vrolijk en ondernemend. Ze stichten en financieren radiostations, scholen, hogescholen, evangeliserend apostolaat, non-profitorganisaties om de armen te helpen, missionaire inspanningen, uitgeverijen, apologetiek- en spiritualiteitswebsites, bouwen nieuwe parochiekerken en scholen en leven het geloof op een superkrachtige manier.

Dit zijn de katholieken aan de basis en zij sluiten zich niet aan bij de modernistische afwijkende meningen die gaande zijn op de hogere niveaus van internationale katholieke discussieplatformen. Ze doorzien dat dit een plan is van een bende andersdenkenden, academici en prelaten om de Kerk te veranderen. Zelfs als de andersdenkenden de meest radicale veranderingen in de katholieke leer zouden doorvoeren, zal het mislukken omdat ze leugens, ketterijen en meningen die in strijd zijn met de katholieke waarheid niet kunnen opleggen aan de gewone mensen in de kerkbanken. De mensen zullen niet terugdringen of rebelleren. Ze negeren de hele parade gewoon.

Het zal instorten, maar niet voordat er grote schade is aangericht. Ik kan niet voorzien wat de schade zal zijn. Het kan zijn dat ze de institutionele katholieke Kerk in het teloorgaande Westen effectief zullen vernietigen, maar ik betwijfel het. In plaats daarvan zal de gevestigde katholieke Kerk, gekaapt door de globalistische kliek, de politici en de politiek correcte elite, opereren als het religieuze gezicht van de antichristbeweging. Het zal de Kerk worden die Fulton Sheen voorspelde: een Kerk zonder kruis, zonder de kracht van God - gewoon een reservoir van religieuze ideeën, morele platitudes en flauwe menselijke pogingen van 'spiritualiteit'.

Dat kan gebeuren, en als dat zo is, kan ik voorzien waar de opstanding vandaan zal komen en hoe die eruit zal zien. Ik zie het in mijn Twitter-feed van twee priesters in Malawi. Daar lopen de kerken, de seminaries, de kloosters en de religieuze scholen over. De opstanding zal uit het Zuiden komen. Het belangrijke boek van John Allen, The Future Church, voorspelt hoe deze Kerk eruit zal zien. Zij zal jong zijn. Zij zal bruin en zwart en Aziatisch zijn. Zij zal van de Geest vervuld zijn, en zal geloven in wonderen en wonderen. Zij zal in de Bijbel en het traditionele geloof geloven. Zij zal de overgeleverde katholieke leer hoog houden. Zij zal compromisloos zijn in haar steun aan het gezin. Zij zal volledig katholiek zijn.

Originele tekst HIER